Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
PREDSTAVLJENI REZULTATI MONITORINGA U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prividna transparentnost nabavki lijekova
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
UG JUSTICIA PREDSTAVILA REZULTATE MONITORINGA KORUPCIJE U SEKTORU JAVNIH NABAVKI
200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta!
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
Rukovodioci i dalje biraju podobne
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
10. Sep. 2018.
Rukovodioci i dalje biraju podobne

Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Posavskoj nije otklonila uzroke korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu; u praksi rukovodioci organa imaju diskreciona ovlaštenja da biraju podobne; oštećeni nemaju pravo zaštite u žalbenom postupku; i u konačnici, Uredba je formalno nedovršena jer nije definisala ko bira kandidata.
Ovo su pokazali rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj, koji su danas predstavljeni u Orašju. Analizu je uradio Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine, lider ACCOUNT Sektorske grupe u sektoru zapošljavanja.


“Korupcija u zapošljavanju je sveprisutna ne samo na kantonalnom već na svim nivoima vlasti u BiH i kao takva predstavlja veliki problem za radno sposobno stanovništvo. Nužno je da se proces zapošljavanja u državnu službu učini trasnparentijim, da se diskreciona ovlaštenja rukovodioca organa uprave ukinu čime bi se prevenirala korupcija”- izjavila je Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava iz Bijeljine.

“U ime Tima za borbu protiv korupcije Vlade Županije Posavke želim istaći da smo mi naš dio administrativnog posla, ono što je definisano Strategijom za borbu protiv korupcije, uradili. Mi smo uputili Vladi prijedlog Pravilnika o načinu provođenja usmenog intervjua i bodovanja kandidata pri zapošljavanju u javnim službama Županije. Zašto taj Pravilnik nije imao prohodnost kroz institucije, mi ne možemo dati odgovor” - izjavio je Berislav Živković, predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Županije Posavske.

Helsinški odbor za ljudska prava je sačinio analizu u saradnji sa partnerskim organizacijama, članicama ACCOUNT Sektorske grupe zapošljavanje: CGS Livno, ALDI Goražde, KAM Zenica. Aktivnost je realizovana u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.