Feed title http://www.account.ba/ Copyright 2018" CRMA Promotim Efikasna primjena legislative i identifikacija korupcije u javnim nabavkama Thu, 01 Nov 2018 14:37:33 +0100 Organizacijom edukativnog programa, ACCOUNT i Agencija za javne nabavke su pružile mogućnost predstavnicima tužilaštava u BiH da uspostave efikasniju saradnju sa Agencijom i nevladinim sektorom u cilju prevencije korupcije u javnim nabavkama, efikasnije primjene legislative, pravovremene identifikacije korupcije u postupcima javnih nabavki, te efikasnijeg procesuiranja kršenja zakona. http://www.account.ba/novost/10302/efikasna-primjena-legislative-i-identifikacija-korupcije-u-javnim-nabavkama http://www.account.ba/novost/10302/efikasna-primjena-legislative-i-identifikacija-korupcije-u-javnim-nabavkama Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu Wed, 03 Oct 2018 13:15:34 +0200 Oblast zapošljavanja u javnim službama Zeničko-dobojskog kantona nije regulisana na adekvatan način, te kao takva predstavlja plodno tle za korupciju i nepotizam. Temelj pravne regulative je Zakon o državnoj službi Federacije BiH i Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH, koji po svojoj opštosti nisu namijenjeni za primjenu na kantonalnom nivou http://www.account.ba/novost/10301/federalna-legislativa-nije-adekvatna-za-kantonalnu-primjenu http://www.account.ba/novost/10301/federalna-legislativa-nije-adekvatna-za-kantonalnu-primjenu PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA KORUPCIJE NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA Mon, 01 Oct 2018 13:09:58 +0200 Rezultati istraživanja Centra ženskih prava iz Zenice pokazuju i da su studenti svjesni svoje suodgovornosti, ali je pravdaju općim stanjem u društvu i nepovjerenjem u institucije. Istraživanjem je obuhvaćeno 600 studenata i studentica sa 29 fakulteta javnih univerziteta u Zenici, Sarajevu i Banja Luci http://www.account.ba/novost/10300/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-korupcije-na-visokoskolskim-ustanovama http://www.account.ba/novost/10300/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-korupcije-na-visokoskolskim-ustanovama Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu Fri, 28 Sep 2018 14:23:51 +0200 Diskreciona ovlaštenja rukovodioca organa uprave, te otvorene mogućnosti zloupotrebe intervjua ostavljaju veliku mogućnost odabira unaprijed određenih pogodnih, a ne kompetentnih, stručnih i profesionalnih kandidata samo su neki od rezultata analize za Tuzlanski kanton. http://www.account.ba/novost/10299/nisu-otklonjeni-uzroci-korupcije-prilikom-zaposljavanja-kandidata-u-drzavnu-sluzbu-u-tuzlanskom-kantonu http://www.account.ba/novost/10299/nisu-otklonjeni-uzroci-korupcije-prilikom-zaposljavanja-kandidata-u-drzavnu-sluzbu-u-tuzlanskom-kantonu Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata Wed, 26 Sep 2018 10:30:14 +0200 Usvojeni Zakon o državnoj službi Bosansko-podrinjskog kantona donosi prelazna rješenja ka objektivizaciji i zaštiti od korupcije kod zapošljavanja u državnoj službi. Do isteka roka od 6 mjeseci, koliko je Zakonom predviđeni rok u kome se podzakonski akti moraju donijeti, primjenjuje se neadekvatna Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine. http://www.account.ba/novost/10298/nuzno-usvajanje-adekvatnih-podzakonskih-akata http://www.account.ba/novost/10298/nuzno-usvajanje-adekvatnih-podzakonskih-akata Prividna transparentnost nabavki lijekova Tue, 25 Sep 2018 13:07:28 +0200 Od 51 zdravstvene ustanove i institucije na entitetskom i kantonalnom nivou, za 22 nema podataka na Portalu javnih nabavki. Samo 25% nabavki se odnosi na lijekove, opremu i materijale, odnosno na nabavke od kojih građani imaju neposrednu korist http://www.account.ba/novost/10297/prividna-transparentnost-nabavki-lijekova http://www.account.ba/novost/10297/prividna-transparentnost-nabavki-lijekova Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa Sun, 23 Sep 2018 22:18:57 +0200 Zaobiđeno je donošenje kantonalnog zakona o državnoj službi u Srednjo-bosanskom kantonu i usvojene sve manjkavosti federalne regulative. Brojna pitanja kao što su način bodovanja kandidata za poslove državne službe, sprovođenje i bodovanje pismenog ispita, sprovođenje i bodovanje usmenog ispita, vođenje zapisnika u postupku usmenog ispitivanja, postupak žalbe, i slično, ostala su neregulisana. http://www.account.ba/novost/10296/mnogobrojna-pitanja-neregulisana-preuzeta-federalna-regulativa http://www.account.ba/novost/10296/mnogobrojna-pitanja-neregulisana-preuzeta-federalna-regulativa Legislativa prividno transparenta i objektivna Wed, 19 Sep 2018 13:47:20 +0200 Zakonodavni okvir omogućuje upotrebu diskrecionih ovlaštenja pri zapošljavanju; Pravilnik o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme ostavlja velike mogućnosti zloupotreba i korupcije organa državne službe http://www.account.ba/novost/10295/legislativa-prividno-transparenta-i-objektivna http://www.account.ba/novost/10295/legislativa-prividno-transparenta-i-objektivna Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale Wed, 19 Sep 2018 12:58:55 +0200 Interne akte o postupanju sa prijavama korupcije je usvojilo 90% anketiranih institucija, 79% ima mehanizme za prijavu korupcije, ali samo 3% institucija je prijave i zaprimilo - kaže Emina Bećirović Nasić iz CRCD-a http://www.account.ba/novost/10294/formalni-uslovi-ispunjeni-prijave-korupcije-izostale http://www.account.ba/novost/10294/formalni-uslovi-ispunjeni-prijave-korupcije-izostale PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU Tue, 18 Sep 2018 11:16:48 +0200 Zakonodavni okvir omogućuje upotrebu diskrecionih ovlaštenja pri zapošljavanju; 186 javnih ustanova, institucija i preduzeća krije podatke o konkursnim procedurama http://www.account.ba/novost/10292/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-u-oblasti-zaposljavanja-u-javnom-sektoru http://www.account.ba/novost/10292/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-u-oblasti-zaposljavanja-u-javnom-sektoru PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU Tue, 18 Sep 2018 11:16:48 +0200 Zakonodavni okvir omogućuje upotrebu diskrecionih ovlaštenja pri zapošljavanju; 186 javnih ustanova, institucija i preduzeća krije podatke o konkursnim procedurama http://www.account.ba/novost/10293/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-u-oblasti-zaposljavanja-u-javnom-sektoru http://www.account.ba/novost/10293/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-u-oblasti-zaposljavanja-u-javnom-sektoru 200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta! Tue, 11 Sep 2018 10:34:15 +0200 Ugovorni organi su dužni isplatiti 67.733 KM ponuđačima na ime advokatskih usluga. Cijenu kršenja Zakona o javnim nabavkama plaćaju građani - ocjenjuje Damir Šabanić iz UG Justicia, lidera ACCOUNT monitoring tima. http://www.account.ba/novost/10291/200-zalbi-na-nabavke-zakon-prekrsen-137-puta- http://www.account.ba/novost/10291/200-zalbi-na-nabavke-zakon-prekrsen-137-puta- Rukovodioci i dalje biraju podobne Mon, 10 Sep 2018 13:28:04 +0200 http://www.account.ba/novost/10290/rukovodioci-i-dalje-biraju-podobne http://www.account.ba/novost/10290/rukovodioci-i-dalje-biraju-podobne Poziv članicama mreže ACCOUNT za podnošenje aplikacija za III ciklus grant programa u Sektorskim grupama za 2018/2019 godinu Fri, 20 Jul 2018 12:56:29 +0200 Grant sredstva biće dodijeljena za projekte javnog zagovaranja u sektorima: (i) javne nabavke, (ii) zapošljavanje u javnom sektoru http://www.account.ba/novost/10289/poziv-clanicama-mreze-account-za-podnosenje-aplikacija-za-iii-ciklus-grant-programa-u-sektorskim-grupama-za-20182019-godinu http://www.account.ba/novost/10289/poziv-clanicama-mreze-account-za-podnosenje-aplikacija-za-iii-ciklus-grant-programa-u-sektorskim-grupama-za-20182019-godinu Novinari Žana Gauk i Semir Mujkić dobitnici ACCOUNT novinarskih nagrada Fri, 13 Jul 2018 17:27:58 +0200 Ovogodišnji dobitnici ACCOUNT nagrade za najbolje istraživanje o korupciji u Bosni i Hercegovini su Žana Gauk za tekst„Medicinski uređaji u bih na izdisaju zbog korupcije i nestručnosti“, objavljen na poslovnom portalu Capital.ba, iSemir Mujkić, novinar Balkanske istraživačke mreže BIRN za tekst i video prilog „Djeca čekaju na sigurne golove zbog greške u slovima“, objavljen na portalu Detektor.ba http://www.account.ba/novost/10288/novinari-zana-gauk-i-semir-mujkic-dobitnici-account-novinarskih-nagrada http://www.account.ba/novost/10288/novinari-zana-gauk-i-semir-mujkic-dobitnici-account-novinarskih-nagrada OKRUGLI STO O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Prekinuti praksu kršenja zakona Thu, 21 Jun 2018 12:15:35 +0200 U Sarajevu se održava okrugli sto o Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama http://www.account.ba/novost/10285/okrugli-sto-o-izmjenama-zakona-o-javnim-nabavkama-prekinuti-praksu-krsenja-zakona http://www.account.ba/novost/10285/okrugli-sto-o-izmjenama-zakona-o-javnim-nabavkama-prekinuti-praksu-krsenja-zakona GOVOR AMERIČKE AMBASADORICE MAUREEN CORMACK: Građani ne vide korupciju u javnim nabavkama, ali je osjete Tue, 19 Jun 2018 14:25:26 +0200 Način da se uklone mogućnosti za zloupotrebe jeste da se svaka nabavka učini istinski javnom – kroz sistem elektronskih nabavki – i postaviti previsoke uloge za korupciju – sa striktnim nadzorom i kaznama http://www.account.ba/novost/10284/govor-americke-ambasadorice-maureen-cormack-gradani-ne-vide-korupciju-u-javnim-nabavkama-ali-je-osjete http://www.account.ba/novost/10284/govor-americke-ambasadorice-maureen-cormack-gradani-ne-vide-korupciju-u-javnim-nabavkama-ali-je-osjete KONFERENCIJA „REFORMA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI“: Efikasno provođenje Zakona je zadatak svih institucija sistema Tue, 19 Jun 2018 11:34:38 +0200 Konferencija pruža priliku za razmjenu iskustava između nadležnih institucija i organizacija civilnog društva u pogledu praćenja javnih nabavki i trenutne prakse u toj oblasti u Bosni i Hercegovini http://www.account.ba/novost/10283/konferencija-reforma-sistema-javnih-nabavki-u-bosni-i-hercegovini-efikasno-provodenje-zakona-je-zadatak-svih-institucija-sistema http://www.account.ba/novost/10283/konferencija-reforma-sistema-javnih-nabavki-u-bosni-i-hercegovini-efikasno-provodenje-zakona-je-zadatak-svih-institucija-sistema ACCOUNT NOVINARSKA NAGRADA: Još danas možete prijaviti radove! Thu, 31 May 2018 10:09:08 +0200 Novinari čiji radovi budu proglašeni najboljima će dobiti priznanje Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT i novčanu nagradu u iznosu 1.000 KM http://www.account.ba/novost/10282/account-novinarska-nagrada-jos-danas-mozete-prijaviti-radove http://www.account.ba/novost/10282/account-novinarska-nagrada-jos-danas-mozete-prijaviti-radove ACCOUNT NOVINARSKA NAGRADA: Još deset dana za prijavu! Mon, 21 May 2018 11:59:39 +0200 Ostalo je još deset dana za prijave za ACCOUNT novinarsku nagradu za najbolje izvještavanje o korupciji! Nagrade se dodjeljuju za najbolji pisani, video i audio izvještaj objavljen u medijima u periodu od 1. maja 2017. do 30. aprila 2018. godine http://www.account.ba/novost/10281/account-novinarska-nagrada-jos-deset-dana-za-prijavu http://www.account.ba/novost/10281/account-novinarska-nagrada-jos-deset-dana-za-prijavu