Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
aktuelnosti
21. Novembar/Studeni 2014.
TREĆA GODIŠNJA SKUPŠTINA ACCOUNT-a
Svaka članica ACCOUNT-a mora biti u stanju da pomogne građanima BiH Predstavljajući rad Antikorupcijske mreže ACCOUNT, direktor Eldin Karić je naglasio da je od osnivanja…