Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
ACCOUNT - Učinkovito protiv korupcije
O nama
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.

Mreža ACCOUNT će svojim zagovaračkim i konkretnim akcijama kreirati pritisak na bh. vlasti na svim nivoima da ubrzaju antikorupcijske reforme, koje su uostalom i obavezujuće za proces evropskih integracija.

ACCOUNT i sve njene članice dat će svoj doprinos sistemskom i održivom procesu borbe protiv korupcije i odati priznanje onima koji se javno i beskompromisno bore protiv korupcije.

ACCOUNT čine:

Upravni odbor – odbor sastavljen od predstavnika nevladinih organizacija.
Posmatrači – odbor sačinjen od predstavnika donatorskih organizacija i institucija.
Članice – organizacije civilnog društva, institucije, privredne komore, sindikati, mediji, akademske institucije, pojedinci...
Sektoralne radne grupe – svaka od pet prioritetnih oblasti ACCOUNT-a imat će svoju radnu grupu: zdravstvo, obrazovanje, privreda, pravosuđe i javna uprava.
Watch dog timovi – u određenom broju gradova bit će formirani timovi koji će pratiti i izvještavati o korupciji te zagovarati smanjenje korupcije.
Sekretarijat: Udruženje INFOHOUSE.
Nosilac projekta: Udruženje Centar za razvoj medija i analize (CRMA).


ACCOUNT u 2014. godini

U toku 2014. Godine mreža je organizovala 36 različitih događaja (treninga, javnih debata / diskusija, sastanaka i radnih grupa. Učešće je uzelo više od 750 osoba. Sve debate i diskusije su organizovane u saradnji sa članicama i lokalnim partnerima. Članice mreže su nastavile stalni kontakt i redovno razmjenjuju informacije o svemu što se dešava a što ima nepravilnosti, oblik korupcije i kršenje zakona.


Projekat Antikorupcijska mreža ACCOUNT u periodu 01.07.2013. do 01.07.2014. godine zabilježio je ukupno 611 medijskih nastupa u televizijskom, radijskom programu, printanim medijima i izvještavanju medijskih agencija.


Ukupno 229 različita medija emitovala su medijske tekstove, priloge, izjave i gostovanja koja su povezana ili usmjerena na aktivnosti projekta i to:

  •     178 web portala,
  •     25 različitih tv kuća,
  •     11 radio stanice,
  •     9 printanih medija
  •     6 agencija.

U izvještajnom periodu objavljeno je ukupno 611 medijskih tekstova, članaka, priloga, izjava i to:

  •     putem web portala 409 medijska teksta o projektu i njegovim aktivnostima,
  •     kroz televizijski program 73 priloga,
  •     radio program 27 priloga,
  •     novinskih tekstova 26
  •     agencijskih vijesti 74.

Mreža ACCOUNT period juli 2013 – juli 2014 imala je uspješnu saradnju sa većinom medijskih kuća sa kojima je u 2012. potpisala Memorandum o suradnji, a to su: BHT1, FENA, Hayat tv, Oslobođenje, www.federalna.ba, Radio FBiH, RSG, TV1, BH Dani, Federalna televizija, Kameleon i Balkan radio.


Prema zabilježenim podacima o aktivnostima Mreže od kuća sa kojima je potpisan MOU najčešće su izvještavale FENA sa čak 67 medijskih priloga, BHRT1 sa 18 priloga (5 radio i 13 tv priloga) i FTV sa 24 priloga (7 radio i 17 tv priloga).

 

Pravna pomoć


U drugoj godini rada, Mreža je nastavila sa pružanjem besplatne pravne pomoći za prijavitelje korupcije. Mreža je zaprimila 46 prijava do 17.09.2014.  Pravni savjetnik dao je svoje komentare i upute, učesnicima u slučajevima i članicama mreže o narednim koracima. Pravni savjetnik je dao preporuke za ove slučajeve, a CRMA i INFOHOUSE su pratili rad institucija i vršili pritisak na institucije koje nisu reagirale.


Podizanje javne svijesti o problemu korupcije

I u 2014. godini Antikorupcijska mreža ACCOUNT i novinari on line magazina Žurnala su nastavili sa objavljivanje tesktova o problemima koje identifikuju sektorske radne grupe u svojim izvještajima. Za najbolje novinarske radove na temu korupcije dodjeljene su  nagrade koju su 2014. dobili Aladin Abdagić i Mubarek Asani, novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Dobitnici su ACCOUNT novinarske nagrade za izvještavanje o korupciji u kategorijama najbolji pisani izvještaj i najbolji video prilog.

 


ACCOUNT u 2013. godini

Članice mreže

U toku 2013. ukupno 229 osoba učestvovalo je u treninzima organizovanim u okviru aktivnosti mreže: trening iz odnosa sa javnošću za članice pod nazivom “Medijske udice”; 6 dvodnevnih treninga na temu “Kako prijaviti korupciju i preživjeti” za pripadnike Watch dog timova; treninzi za jačanje sektorskih radnih grupa i Watch dog timova; trening o smanjenju korupcije u oblasti javnih nabavki. Također, u 2013. organizovane su brojne javne debate i diskusije na kojima je učestvovalo ukupno 660 osoba. Sve debate i diskusije organizovane su u saradnji sa članicama – lokalnim partnerima. Također, putem zajedničkih i koordiniranih akcija lobirano je za usvajanje zakonskih rješenja pomenutih u tačci 8.1 (navodimo primjer saradnje sa udruženjem COD Luna na usvajanju Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije te saradnju sa udruženjem Tender na izradi prijedloga izmjena Zakona o javnim nabavkama koje su upućene u parlamentarnu proceduru). Članice mreže u stalnom su kontaktu i redovno informišu jedna drugu o svemu što se dešava a što predstavlja eventualni slučaj korupcije ili ima uticaj na aktivnosti mreže i borbu protiv korupcije.

Institucije vlasti

CRMA i INFOHOUSE ostvarili su u proteklom periodu odličnu saradnju i sa institucijama vlasti koje su angažovane na području borbe protiv korupcije. Među članovima mreže ACCOUNT nalaze se i APIK, SIPA, ministarstva i tužilaštva na različitim nivoima vlasti te opštinske vlasti širom BiH. CRMA i INFOHOUSE potpisali su u ime mreže sa  Ministarstvom  sigurnosti  BiH  te  Agencijom  za  prevenciju  korupcije  i koordinaciju  borbe  protiv  korupcije  Memorandum  o  saradnji  i  pružanju  međusobne pomoći  kojim  je  regulisana  oblast  saradnje  i  zajedničke  aktivnosti  na  prevenciji  korupcije  i koordinaciji borbe protiv korupcije sa posebnom pažnjom na provedbi Strategije za borbu protiv korupcije. U skladu sa tim memorandumom, održavaju se redovni mjesečni sastanci koji služe za razmjenu informacija o aktivnostima i razmatranje eventualnih poteškoća u radu.

Mediji

CRMA i INFOHOUSE imaju odličnu saradnju i sa medijima. Mediji su prepoznali napore koje organizacije ujedinjene u mreži ACCOUNT čine da bi smanjile i prevenirale korupciju i dali su im svoj puni doprinos. CRMA i INFOHOUSE potpisali su u ime mreže ACCOUNT memorandume o saradnji sa 10 medija (Alternativna TV, BH Dani, BHT1, Fena, Nezavisne novine i Glas Srpske, Oslobodjenje, Radio Sarajevo, Radio Slobodna Europa, RTVFBiH te TV1). Do sada su aktivnosti članica unutar mreže zabilježene u 1200 objava, što dokazuje da se ovaj memorandum u praksi izuzetno poštuje.

Pojedinci

Na kraju prve projektne godine ACCOUNT je uručio zahvalnice i priznanja pojedincima i organizacijama koje su u 2013. godini doprinijele borbi protiv korupcije.  Priznanje ACCOUNT-a za građansku hrabrost u borbi protiv korupcije dobili su Aner Đulić, Višnja Marilović, Julijana Tičinović i Ervin Turbić. Zahvalnice za saradnju sa nevladinim sektorom u borbi protiv korupcije dobili su Azra Hadžiahmetović, Branislav Borenović, Nermina Zaimović-Uzunović, Đinita Fočo, Nermina Kapetanović, Martin Raguž, Marinko Čavara, Lazar Prodanović, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Eldan Mujanović, Branka Inić i Zekerijah Osmić.

Građani

Jedan od bitnih aspekata kojima se članice mreže bave jeste i pružanje besplatne pravne pomoći građanima koji se suočavaju sa slučajevima korupcije. Pravni savjetnik angažovan u sklopu mreže ACCOUNT razmatra ovakve slučajeve i daje o njima svoje mišljenje te građane savjetuje na koji način bi mogli dalje potraživati svoja prava. Ovakav vid pomoći je vrlo tražen od strane građana budući da su usluge ovakve vrste jako skupe i građani ih sebi često ne mogu priuštiti te predstavlja svakako jedan od bitnih elemenata daljeg širenja mreže i njenih aktivnosti.

ACCOUNT u brojevima:

-održan PR traning za članice pod nazivom “Medijske udice”, 41 učesnik
-organizovano 6 debata u periodu januar-decembar 2013 godine kojima su prisustvovale 303 osobe
-organizovano 5 diskusija u periodu  januar-decembar 2013 godine kojima su prisustvovale 132 osobe
-održano 6 javnih rasprava  u periodu januar-decembar 2013 godine kojima su prisustvovale 225 osobe
-održano 6 dvodnevnih treninga na temu “Kako prijaviti korupciju i preživjeti” za pripadnike Watch dog timova kojima se odazvalo 136 osoba
-treninzi za jačanje Sektorskih radnih grupa i Watch dog timova u periodu  januar-decembar 2013 godine kojima je prisustvovalo 27 osoba
-trening povodom smanjenja korupcije u Javnim nabavkama u oktobru 2013 kojem je prisustvovalo 25 osoba.


HIGHLIGHTS OF THE PROJECT ACCOUNT

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Pet radnih grupa u sektorima zdravstva, privrede, obrazovanja, pravosuđa i javnih nabavki, formirano je i osposobljeno za identifikovanje i praćenje ključnih problema koji dovode do povećanja nivoa korupcije. Grupe danas samostalno rade, detektuju prioritetne teme u svojoj oblasti i koordiniraju aktivnosti koje imaju za cilj da unaprijede stanje sektora.


Formiranje watch dog timova

U 11 gradova 12 watch dog timova formirano i osposobljeno za otkrivanje i praćenje slučajeva korupcije na lokalnom nivou. Timovi djeluju u svojim lokalnim zajednicama na osnovu odobrenih planova koji uključuju ispitivanje javnog mnijenja, anketiranje, potpisivanje peticija, dijeljenje promotivnog materijala, pružanje besplatne pravne pomoći, izradu promotivnih džinglova u cilju informisanja javnosti, itd.

Izmjena postojeće legislative

Do sada najzavidnije rezultate postigli su sektori Javne nabavke i Pravosuđe koji su zajedničkim naporima svih uključenih doveli do usvajanja dva zakona. Zahvaljujući izuzetnoj saradnji koju su članice mreže ostvarile sa Parlamentom BiH, usvojen je Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije BiH. Zajedno sa članicom mreže - COD Luna i aktivnim učešćem grupe parlamentaraca okupljenih u Demokratskoj inicijativi za Evropu lobirali su za usvajanje ovog zakona koji je u 2013. i usvojen. Kroz aktivnosti sektorske radne grupe za javne nabavke uvršteni su antikorupcijski amandmani u tekst prijedloga Zakona o javnim nabavkama. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 21. januara 2014. u prvom čitanju Prijedlog zakona o javnim nabavkama i zadužio Komisiju za finansije i budžet da u roku od 15 dana organizira javnu raspravu. Naredni korak je da oba doma glasaju za amandmane.

Pravna pomoć

U toku prve godine rada, mreža je obezbijedila besplatnu pravnu pomoć za prijavitelja 22 slučaja korupcije. Pravni savjetnik dao je svoje komentare i upute, kako akterima slučajeva tako i članicama mreže o daljem postupanju. Pravni savjetnik je dao preporuke za ove slučajeve, a CRMA i INFOHOUSE su pratili njihovu daljnju realizaciju, odnosno vršili pritisak na institucije koje nisu reagirale u skladu sa zakonom i u zakonski predviđenom roku.

Podizanje javne svijesti o problemu korupcije

Objavljivanje 5 istraživačkih tekstova iz 5 sektora. Kontinuirano objavljivanje tesktova o problemima koje identifikuju sektorske radne grupe u svojim izvještajima. Svi tekstovi izazvali su velike reakcije javnosti i među akterima priče. Za najbolje novinarske radove na temu korupcije ustanovljena je i nagrada koju su 2013. dobili novinari Aladin Abdagić, Svjetlana Vučetić i Danijela Regoje.

Ostalo

U okviru aktivnosti izdata je publikacija "Ko je ko u borbi protiv korupcije" koja pored članica evidentira i organizacije koje nisu članice ACCOUNT-a, ali su istaknute u borbi protiv korupcije i po tome su prepoznatljive u čitavoj Bosni i Hercegovini.