Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Kontakt

Nosilac projekta

        Udruženje Centar za razvoj medija i analize
    Dalmatinska 1, 71000 Sarajevo - BiH
         Tel/fax: +387 33 263 546

 

Sekretarijat mreže

   Skenderija 15, 71000 Sarajevo  -BiH
     Tel/fax: 387 33 209 304, + 387 33 200 538
    infohouse@infohouse.ba / www.infohouse.ba