Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Goražde
08. Maj/Svibanj. 2014.
POZIV ČLANICAMA MREŽE: Javna diskusija o korupciji u zapošljavanju u institucijama
Bila bi nam čast da ovaj događaj uveličate svojim prisustvom

Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT poziva Vas na javnu diskusiju  „Pravosuđe – prijava i monitorning korupcije u zapošljavanju u javnom sektoru, sa posebnim osvrtom na unapređenje normativnog okvira za suprotstavljanje korupciji i diskriminaciji u zapošljavanju na državnom, entitetskim i nižim nivoima vlasti”.

Diskusija je zakazana na dan 14. maj 2014. godine u Goraždu, u sali hotela Behar, ul Trg branilaca bb sa početkom u 13 časova.

Nažalost, zbog ograničenog budžeta ovaj put nismo u mogućnosti pokriti putne troškove za učesnike.

Svoje prisustvo molimo da potvrdite putem e maila account@account.ba ili putem telefona 033 209 304 najkasnije do 13. maja 2014. godine.

Bila bi nam čast da ovaj događaj uveličate svojim prisustvom.

Srdačan pozdrav,
Sekretarijat Mreže ACCOUNT