Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
PREDSTAVLJENA ANALIZA SISTEMA OBRAZOVANJA
25. Feb. 2019.
Koliko košta diploma u BiH?
Obrazovanje je ljudsko pravo, pravo na znanje. Obrazovanje je javno dobro, i kao takvo zahtjeva javnu odgovornost. Nažalost, u Bosni i Hercegovini obrazovanje kao ljudsko pravo je uništeno, ono nije ni javno dobro, niti postoji javna odgovornost za praksu kupovine diploma - ocijenila je Mirhunisa Bektaš, direktorica Udruženja KAM na današnjoj prezentaciji Analize.

Izostanak jasne i odgovorne obrazovne politike, koja je dovela do osnivanja mnogobrojnih javnih i privatnih univerziteta i “specijaliziranih” srednjih škola za ubrzano sticanje diploma, u konačnici je rezultirala politizacijom i ekonomizacijom obrazovanja te devalvacijom znanja, koje se kao svaka druga roba može kupiti na tržištu,  pokazuje “Analiza sistema obrazovanja kroz prizmu prakse kupovine diploma u Bosni i Hercegovini”, koju je uradila Mreža ACCOUNT u partnerstvu sa Udruženjem KAM iz Zenice.

- Obrazovanje je ljudsko pravo, pravo na znanje. Obrazovanje je javno dobro, i kao takvo zahtjeva javnu odgovornost. Nažalost, u Bosni i Hercegovini obrazovanje kao ljudsko pravo je uništeno, ono nije ni  javno dobro, niti postoji javna odgovornost za praksu kupovine diploma - ocijenila je Mirhunisa Bektaš, direktorica Udruženja KAM na današnjoj prezentaciji Analize.

Da se u BiH može vrlo lako doći do diplome fakulteta ili srednje škole odavno je svima poznato, a dokumentovano je kroz nedavno novinarsko istraživanje Online Magazina Žurnal, objavljeno pod naslovom “Za 17 dana stekli smo diplomu srednje medicinske škole”. Novinari Žurnala  su prikazali način, cijenu, posrednika i na kraju organizatora kupovine diplome, što je izazvalo burnu reakciju kako u BiH tako i u regionu.

- Osoba koja je omogućila kupovinu diplome i dalje je na svom radnom mjestu. Tužilaštvo koje je trebalo istraživati slučaj kupovine diplome odustalo je uz objašnjenje da nemaju osnova za svoj angažman.Tužilaštvo opet nije ništa uradilo, osim što traži načine da pokaže da nije nadležno za postupanje. Nakon otkrića afere “Diploma” čuli smo da su pokrenute inicijative za reviziju diploma zaposlenika državnih institucija. Međutim, Parlament Bosne i Hercegovine neće provesti reviziju, uz obrazloženje Agencije za zaštitu ličnih podataka, da bi bilo narušeno ljudsko dostojanstvo zaposlenih?! A pita li se iko da li je narušeno ljudsko dostojanstvo građana – upozorio je Eldin Karić, direktor Mreže ACCOUNT.


Ključni problemi u sistemu obrazovanja koji su omogućili praksu kupovine diploma su: nedostatak javnih politika, nejasnost profitne/neprofitne djelatnosti, neujednačenost propisa, nedostataj jasnih procedura za izdavanje diploma itd.


ACCOUNT “Analiza sistema obrazovanja kroz prizmu prakse kupovine diploma u Bosni i Hercegovini” sadrži i preporuke i mehanizme za prevenciju korupciju i sprečavanje nelegalnih praksi. Analiza je dostupna – ovdje.