Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
24.decembar 2018.
24. Dec. 2018.
Poziv članicama Mreže ACCOUNT za podnošenje aplikacija za IV ciklus grant programa "Monitoring i izvještavanje o korupciji u odabranim sektorima"
Cilj grant programa je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje monitoringa, prikupljanje i obradu podataka o korupciji u odabranim sektorima: javne nabavke, zaštita zviždača, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo, obrazovanje

Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao nositelj i INFOHOUSE kao glavni partner programa Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva sve zainteresovane članice Mreže ACCOUNT da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na aktivnosti monitoringa u oblastima: javne nabavke, zaštita zviždača, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo i obrazovanje.

Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje monitoringa, prikupljanje i obradu podataka o korupciji u odabranim sektorima.

 

ACCOUNT će dodijeliti sredstva za aktivnosti usmjerene na monitoring, prikupljanje i obradu podataka, i izvještavanje o korupciji u oblastima: javne nabavke, zaštita prijavitelja korupcije, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo i obrazovanje.

 

Četvrti ciklus finansiranja će biti dodijeljen za period od tri (3) mjeseca, sa početkom izdavanja  sredstava najkasnije u februaru 2019. i završetkom u aprilu 2019. godine.

ACCOUNT će dodijeliti sredstva za ukupno pet (5) organizacija članica Mreže, za projekte provođenja monitoringa u sektorima: javne nabavke, zviždači, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo i obrazovanje.

 

Maksimalan iznos sredstava po jednom grantu je 2,000 $ (dvije hiljade $) i biće dodjeljen članicama Mreže koje dostave najbolje prijedloge, čime dobijaju i status liderskih organizacija u monitoring timovima. Članice Mreže čiji projektni prijedlozi ne zadovolje kriterije za dobijanje statusa liderske organizacije, mogu dobiti status watch dog organizacije (članica monitoring tima).

Komponenta “Monitoring i izvještavanje o korupciji u odabranim sektorima” podrazumjeva: formiranje pet (5) monitoring timova; 1 tim = do 5 organizacija (liderska organizacija + watch dog organizacije).

 

Sredstva će biti dodijeljena putem konkurentnog procesa. Selekciona komisija sastavljena od tri predstavnika Centra za razvoj medija i analize  (CRMA) će pregledati dostavljene aplikacije i dati ocjenu o relevantnosti.

Poziv ostaje otvoren tri (3) sedmice od dana objavljivanja, od 24. decembra 2018. - 14. januara 2019. do 17:00 sati.

 

Preuzmite Aplikacioni obrazac i Uputstvo za aplikante.

 

Aplikacije, potrebna dokumentacija i upiti, dostavljaju se isključivo elektronski na adrese: tatjana.m.udovicic@gmail.com i hodzic_mirela@hotmail.com