Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
04. Nov. 2015.
CENTAR ZA GRAĐANSKU SURADNJU LIVNO

80101 LIVNO

GABRIJELA JURKIĆA 8 A

034 202 770

063 460 972

cgs-li@tel.net.ba