Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Prijavnica za nove članice Mreže ACCOUNT
Prijavnica


(Odaberite jednu ili više stavki koje odgovaraju vašoj organizaciji)

Sektorske grupe:


Monitoring i izvještavanje:


Strateški rad na lokalnom nivou:


Potpisom potvrđujem da sam zainteresovan-a za članstvo u mreži ACCOUNT.