Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Predstavnički dom PSBiH
20. Sep. 2013.
NEVLADINE ORGANIZACIJE: Zakon o uzbunjivačima prvi korak u borbi protiv korupcije
Višegodišnji rad na afirmaciji zaštite prijavitelja korupcije je pozitivan primjer da se kroz široku i transparentnu javnu debatu, te partnerstvom vladinog i nevladinog sektora mogu praviti značajni koraci naprijed

Centar za odgovornu demokratiju - Luna, Centri civilnih inicijativa i antikorupcijska mreža ''ACCOUNT'' koja broji više od 120 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine pozdravili su usvajanje Zakona o zaštiti uzbunjivača u BiH (u prvom čitanju) Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Organizacije koje su bile najaktivnije u zagovaranju zakona su svjesne da idealne zaštite uzbunjivača nema nigdje u svijetu i da je usvajanje ovog zakona samo prvi korak na putu kvalitetne zaštite prijavitelja korupcije.

Unatoč svim ograničenjima državne vlasti u BiH, a samim tim i svih zakona koji se donose na državnom nivou, mreža nevladinih organizacija smatra da nakon amandmanske faze i eventualnih poboljšanja teksta zakona, zakon treba usvojiti i u drugom čitanju i na taj način otvoriti novo značajno poglavlje u dugoročnoj borbi za zaštitu prijavitelja korupcije u BiH, koja treba rezultirati zakonima na entitetskom nivou, kao i setom internih regulacija u svim institucijama, organizacijama i kompanijama.

Konačnim usvajanjem ovog zakona bi se Bosna i Hercegovina svrstala među nekoliko vodećih evropskih zemalja koje prednjače u zaštiti uzbunjivača, saopćile su danas nevladine organizacije.

Na izradi zakona su partnerski radili bh. parlamentarci, predstavnici bh. institucija i domaće nevladine organizacije, uz veliku podršku i konsultacije s relevantnim međunarodnim organizacijama.

Višegodišnji rad na afirmaciji zaštite prijavitelja korupcije je pozitivan primjer da se kroz široku i transparentnu javnu debatu, te partnerstvom vladinog i nevladinog sektora mogu praviti značajni koraci naprijed.

Složena pitanja zaštite osoba koji u dobroj vjeri prijave svoju sumnju u korupciju ili neke druge oblike prevare i nesavjesnog poslovanja jeste pitanje koje traži uključivanje širokog spektra zainteresovanih strana.

U prvom redu pravnih eksperata, nevladinih organizacija, uzbunjivača i institucija koje će raditi na njegovoj provedbi.

Zaštita uzbunjivača, da bi bila sveobuhvatna i dala očekivane rezultate, mora osigurati zakonsku zaštitu od odmazde i neželjenih posljedica.

Upravo iz tih razloga, nevladine organizacije su pozvale sve zainteresirane pojedince, organizacije, institucije za njegovu provedbu da zajednički rade na prijedlozima poboljšanja pojedinih odredbi Zakona za koje se smatra da neće pružiti adekvatnu zaštitu uzbunjivačima, kako bi u drugom čitanju mogli dobiti maksimum zaštite u ovom trenutku.