Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Zakona o javnim nabavkama
23. Jul. 2013.
Klub Bošnjaka u Domu naroda pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa
Odluku o pokretanju i pozivanju na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka potpisali su delegati Halid Genjac, Nermina Kapetanović i Sulejman Tihić svih iz Stranke demokratke akcije (SDA)

Klub Bošnjaka u Domu naroda pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa
Objavljeno: 23.07.2013. - 14:48
Odluku o pokretanju i pozivanju na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka potpisali su delegati Halid Genjac, Nermina Kapetanović i Sulejman Tihić svih iz Stranke demokratke akcije (SDA)

Većina bošnjačkih delegata u Domu naroda Parlamentrane skupštine Bosne i Hercegovine zatražila je pokretanje zaštite nacionalnog vitalnog intersa kada je u pitanju zahtjev Vijeća ministara BiH da po hitnom postupku razmatra Prijedolg zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama.

Odluku o pokretanju i pozivanju na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka potpisali su delegati Halid Genjac, Nermina Kapetanović i Sulejman Tihić svih iz Stranke demokratke akcije (SDA).

Ovakva odluka donesena je tokom pauze koju je zatražio Genjac po samom početku današnje sjednice.

- Odlučili smo da predloženu odluku da se ovaj zakon razmatra po hitnoj proceduri poglasimo štetnom za vitalni nacionalni interes Bošnjaka - kazao je Genjac, dodajući da ovaj zakon ne ispunjava zahtjeve visokog stepena hitnosti niti uvjete jednostavnosti predloženih rješenja.

Podvukao je da ove izmjene zadiru u suštinu Dejtonskog mirovnog sporazuma u smislu slobode kretanja robe, kapitala i usluga te u značajnoj mjeri mijenja suštinu postojećeg zakona.

Prije ove odluke diskutirao je delegat Mehmed Bradarić iz Socijaldemokrateke partije (SDP) BiH iz reda bošnjačkog naroda koji je napomenuo da je on za donošenje ovog zakona po hitnom postupku jer ove izmjene nisu toliko složene, budući da se radi o izmjeni tri člana.

- Jedan govori o dužini mandata, drugi o mogućnosti da Ured za razmatranje žalbi otvori svoje ispostave u Mostaru i Banjoj Luci, a zadnji je određivanje visine naknada za pokretanje žalbenog postupka - pojasnio je Bradarić.

Dodao je da bi rad Ureda bio efikasniji kada bi se usvojio zakon i otvorile ispostave Ureda za razmatranje žalbi iako ovaj zakon ne bi riješio sve problem u ovoj oblasti.

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić pozvao je da se formira komisija Doma s predstavnicima klubova sva tri naroda te je najavio da će se održati sastanak odmah po okončanju sjednice Doma.

Ukoliko na sastanku ove komisije, koju čine članovi Kolegija Doma, odluku o vitalnom nacionalnom interesu donijet će Ustavni sud BiH.