Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
ACCOUNT i Agencija za javne nabavke
05. Dec. 2018.
Država ne smije tolerisati korupciju
I dalje javna sredstva kroz sistem javnih nabavki direktno odlaze u ruke kriminalaca, na štetu cijelog društva, upozorio Eldin Karić, direktor ACCOUNT-a

Predlaganjem konkretnih rješenja za izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH, te organizacijom edukacija za sudije i tužioce u cilju efikasnije primjene Zakona i identifikovanja korupcije, Antikorupcijska mreža ACCOUNT je u saradnji sa Agencijom za javne nabavke dala doprinos uspostavljanju transparentnijeg i odgovornijeg sistema javnih nabavki. Za ozbiljniji iskorak u borbi protiv korupcije, potreban je odlučniji iskorak svih institucija sistema, poručeno je sa danas održane konferencije za medije.


“Agencija za javne nabavke, te pojedini predstavnici pravosudne zajednice, pokazali su da postoje pojedinci koji žele da se bore protiv korupcije u javnim nabavkama. Nažalost, potrebna im je jača podrška. I dalje javna sredstva kroz sistem javnih nabavki direktno odlaze u ruke kriminalaca, na štetu cijelog društva. Nevladin sektor je uspjeo da u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama uključi konkretne pijedloge kojima se prevenira korupcija. Nastavićemo da pratimo proces usvajanja legislative” - kazao je Eldin Karić, direktor ACCOUNT-a.


Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama predviđa oštrije novčane kazne, inspekcijski nadzor, te definisanje krivičnog djela u oblasti javnih nabavki.

“Nacrt zakona je u proceduri, tek treba da dođe do Vijeća ministara BiH, potom i u Parlamentarnu skupštinu. U amandmanskoj fazi će se pokazati pravo lice, ko je za, a ko protiv antikoruptivnih rješenja” - kazao je direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin, te istakao:

“Zabrinjava obrazac ponašanja da je namještanje tendera, dostavljanje tenderske dokumentacije, brat – bratu, otac – kćerci...postalo ponašanje koje je normalno. Agencija će do kraja godine podnijeti 7-8 prekršajnih prijava, kako bi krenuli u  kažavanje. Došlo je vrijeme da država pošalje jasnu poruku da se koruptivni obrasci ponašanja neće tolerisati.”

O pravosudnoj praksi procesuiranja zloupotreba i korupcije u sistemu javnih nabavki govori su Milica Pranjić, pravna savjetnica u Sudu BiH i Adnan Tulić, šef Odsjeka za organizovani kriminal Tužilaštva USK.


“Sudska praksa je pokazala da nema dobrih i loših zakona, ključna je primjena zakona. Analiza prakse Suda BiH je pokazala da u postojećem Zakonu o javnim nabavkama postoji problem u sankcijama. Sud BiH cijeni da je predloženo uvođenje inspekcijskog nadzora dobar korak. Kazna mora da postoji. Neko mora da zaštiti javni interes” - poručila je Milica Pranjić.

Krivično djelo korupcije je po svojoj samoj prirodi teško dokazivo. Kad je riječ o javnim nabavkama, većina koruptivnih djela se sagledava kroz prizmu zloupotrebe službenog položaja.

 

“Praksa je poražavajuća. Kod aktera korupcije u sistemu javnih nabavki ne postoji strah da će se suočiti sa adekvatnim represivnim odgovorom pravosudnog sistema. Stručna pravosudna zajednica se mora uključiti u izmjene i dopune zakona, te ponuditi definiciju oblika krivičnog djela korupcije u javnim nabavkama” - poručio je Adnan Tulić.

Antikorupcijska mreža ACCOUNT i Agencija za javne nabavke su održale konferenciju za medije u oblasti javnih nabavki povodom obilježavanja 9. decembra- Svjetskog dana borbe protiv korupcije.