Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
03. Nov. 2015.
UDRUŽENJE ZA GRAĐANSKA PRAVA I VIJEĆE GRAĐANA U BIH

71000 SARAJEVO

TINA UJEVIĆA 17/1

033 843 332

061 208 414

uzgp@hotmail.com